OZNAM

V súvislosti s epidemiologickou situáciou na Slovensku a opatreniami na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, pristupujeme k nasledovným opatreniam:

  • s okamžitou platnosťou rušíme všetky plánované školské akcie až do odvolania,
  • do Materskej školy nebudú prijímané deti s prejavmi akýchkoľvek príznakov ochorení dýchacích ciest – nádcha, kašeľ, zvýšená teplota, horúčka,
  • v prípade akéhokoľvek prejavu choroby bude dieťa okamžite vrátené domov.

DÔRAZNE APELUJEME na rodičov, aby v záujme ochrany zdravia detí:

  • nevodili do MŠ choré deti,
  • každé ráno, pred odchodom do MŠ kontrolovali deťom teplotu, v prípade jej zvýšenia nechali dieťa doma,
  • informovali triedne učiteľky o tom, ak niektoré z telefónnych čísel, ktoré ste uviedli v septembri pre naliehavý prípad nefunguje, alebo  na ňom nie ste okamžite zastihnuteľní, poskytnite iné telefónne číslo,
  • dodržiavali všeobecné preventívne ochranné opatrenia a viedli k tomu aj svoje deti,
  • dodržiavali odporúčania vydané MZ SR a ÚVZ SR.

Tieto opatrenia sú vydané z dôvodu ochrany zdravia našich detí a tiež neohrozovania a neoslabovania ich imunity prítomnosťou chorých detí pri výchovno-vzdelávacom procese.

V prípade, že by došlo k prerušeniu prevádzky MŠ, budete o tejto skutočnosti včas informovaní.

Uvedené opatrenia sú záväzné pre všetkých zamestnancov a rodičov detí navštevujúcich MŠ a sú platné do odvolania.

ms-hlinik-email-info


podporujeme-unicef

prazdniny

pre-rodicov

PRIPRAVUJEME

PRE VAŠE DETI

Dozvedieť sa viac

AKTUÁLNE

INFORMÁCIE

Dozvedieť sa viac

PODPORTE

NAŠU ŠKOLU

Dozvedieť sa viac

TLAČIVÁ

DOKUMENTY

Dozvedieť sa viac