OZNAM / ZÁPIS DETÍ DO MŠ

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/21

Zápis detí do Materskej školy Hliník nad Váhom č. 167, Bytča na školský rok 2020/21 bude prebiehať nasledovne:

 • Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa budú podávať od 30.apríla 2020 do 15. mája 2020 elektronickou formou t.j. zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky poštou na adresu: Materská škola Hliník nad Váhom 167, 01401 Bytča. LEN PRE RODIČOV, KTORÍ NEMAJÚ MOŽNOSŤ VYPLNIŤ A ODOSLAŤ MAILOM PRIHLÁŠKU stanovuje mesto Bytča spôsob prijatia žiadosti osobným odovzdaním vyplnených žiadostí na v stredu  13.mája 2020 od 9:30  hod. do 12:30 hod. v budove Materskej školy, a to za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení. Podávanie žiadostí sa koná bez osobnej prítomnosti detí.
 • Tlačivo žiadosti o prijatie do materskej školy je zverejnené na webovom sídle školy www.mshlinik.sk. v sekcii tlačivá.
 • Žiadosť o prijatie je potrebné starostlivo a pravdivo vyplniť, nezabudnúť na kontaktné údaje rodičov – mobil, email.
 • K žiadosti sa nevyžaduje potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa, avšak potvrdenie je povinný zákonný zástupca priložiť do termínu vydávania rozhodnutia, podľa predpokladu v mesiaci jún (termín bude zverejnený na webovom sídle školy resp. iným vhodným spôsobom), v opačnom prípade by bolo možné dieťa prijať len na adaptačný pobyt.
 • Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nevyžaduje sa predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, môže byť prijaté len na diagnostický pobyt.

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ

Pri prijímaní detí sa postupuje v súlade v  § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole:
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma - spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku;  dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky;  dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky; dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku.
Prednostne sa prijímajú deti:

 • ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Pri prijímaní ďalších detí bude riaditeľka postupovať podľa nasledovných kritérií:

 • deti, ktoré majú pre zaradenie do kolektívu odporúčanie lekára (je potrebné priložiť k žiadosti, alebo lekár napíše na žiadosť do MŠ alebo dodatočne k potvrdeniu od lekára o zdravotnom stave),
 • podľa veku – postupne podľa dátumov narodenia detí (od starších k mladším);
 • deti, ktorých starší súrodenec/súrodenci už sú prijatí do MŠ a budú ju navštevovať aj v školskom roku 2020/21.

ms-hlinik-email-info


podporujeme-unicef

prazdniny

pre-rodicov

PRIPRAVUJEME

PRE VAŠE DETI

Dozvedieť sa viac

AKTUÁLNE

INFORMÁCIE

Dozvedieť sa viac

PODPORTE

NAŠU ŠKOLU

Dozvedieť sa viac

TLAČIVÁ

DOKUMENTY

Dozvedieť sa viac