ĎALŠIE POKYNY / OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

 • Zákonný zástupca, alebo iná sprevádzajúca osoba, používa pri vstupe a počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore MŠ a odovzdaní/preberaní dieťaťa rúško, dezinfikuje si pred vstupom svoje ruky, aj ruky dieťaťa.
 • Dieťa do MŠ môže sprevádzať len jedna sprevádzajúca osoba – zákonný zástupca alebo iná splnomocnená osoba.
 • Sprevádzajúca osoba odovzdáva dieťa výhradne učiteľke MŠ.
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do MŠ vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ je na minimálny čas – prezlečenie dieťaťa, odovzdanie dieťaťa učiteľke, odovzdanie vypísaných tlačív učiteľke, vzájomné poskytnutie potrebných informácii, pričom každý dodržiava potrebný sociálny odstup. Napriek tomu, že náš adaptačný program umožňuje prítomnosť rodičov v triede pri adaptácii na dohodnutý čas, v aktuálnej situácii to nie je možné.

Tento pokyn platí aj pre novoprijaté deti a ich zákonných zástupcov.

 • Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť umiestnenie rúška + rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky (každé dieťa musí mať 2 rúška).
 • Zákonný zástupca rešpektuje a zodpovedá za dodržiavanie pravidla nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, a to nasledovne: v období adaptácie si môžu novoprijaté deti nosiť v nevyhnutnom prípade obľúbenú hračku, predmet (ak slúži na upokojenie dieťaťa). Tieto hračky a pomôcky ostávajú po odchode dieťaťa v šatňovej skrinke, dieťa si ju domov neberie. Ak je dieťa silne nafixované na túto hračku (predmet) a vyžaduje si ho zobrať domov, rodič bude povinný hračku (predmet) každodenne dezinfikovať. Ostatné deti si do MŠ hračky ani iné predmety nenosia.

Od prvého dňa budú deti do MŠ potrebovať:

 • prezúvky – obuv musí byť pevná, s vystuženou pätou  (najvhodnejšie sú klasické detské papučky);
 • pyžamo (deti, ktoré sú na celodenný pobyt);
 • náhradné oblečenie vo vrecúšku, umiestniť do skrinky v šatni;
 • dve rúška;
 • vhodný je aj pršiplášť a gumové čižmičky, umiestňujú sa vo vestibule.


Všetky osobné veci musia mať deti podpísané a majú si ich poznať (rozoznať od iných).

Všetky ostatné informácie Vám poskytneme v prvé školské dni.
Tešíme sa na Vás.

Mgr. Lenka Papánková, riad. MŠ

ms-hlinik-email-info


podporujeme-unicef

prazdniny

pre-rodicov

PRIPRAVUJEME

PRE VAŠE DETI

Dozvedieť sa viac

AKTUÁLNE

INFORMÁCIE

Dozvedieť sa viac

PODPORTE

NAŠU ŠKOLU

Dozvedieť sa viac

TLAČIVÁ

DOKUMENTY

Dozvedieť sa viac