Adaptačný program materskej školy

Pre pokojný prechod dieťaťa z rodinného prostredia a plynulé zaradenie do materskej školy je potrebné:

  1. Prijať dieťa s úsmevom, radosťou a plnou pozornosťou učiteľky.
  2. Vytvoriť pokojnú atmosféru v materskej škole.
  3. Pedagogickým majstrovstvom a individuálnym prístupom učiteľky poskytnúť dieťaťu pocit bezpečia, získať si jeho dôveru, ktorá  bude základom pre neskoršiu radosť a uspokojenie z pobytu v materskej škole.
  4. V rozhovoroch so zákonným zástupcom dieťaťa získať informácie o individuálnych osobitostiach dieťaťa, jeho zdravotnom stave, naučených zvykoch.

Prvá časť adaptácie (prvé tri dni)
Počas adaptačného pobytu umožniť rodičovi (zákonnému zástupcovi) dieťaťa podľa jeho želania pobyt s dieťaťom v materskej škole 1-2 hodiny denne v prípade, ak dieťa neustále plače a odmieta sa od rodiča odlúčiť. Dieťa sa oboznámi s prostredím materskej školy, s učiteľkami a ostatnými zamestnancami.


Druhá časť adaptácie
Dieťa je v materskej škole do 10.00 hodiny alebo dopoludnia. Pri príchode do triedy sa odpútava od rodiča, odlučuje sa od neho na krátky čas. Zoznamuje sa s kolektívom detí, denným poriadkom, kultúrno-hygienickými návykmi, hrami a pobytom vonku. Získava prvé návyky kolektívneho správania, učí sa sebaobsluhe. V tomto období je potrebné rešpektovať dieťa, jeho potreby a túžby a vedieť ho plne uspokojiť. Pri adaptácii sa pozitívne osvedčuje, ak si dieťa z domu prináša svoju najmilšiu hračku, ktorú učiteľka rešpektuje.


Tretia časť adaptácie
Dieťa zostáva v materskej škole počas celého dňa, aj počas popoludňajšieho odpočinku. V tomto prípade rodič hneď po popoludňajšom odpočinku prichádza pre dieťa a postupne predlžuje pobyt v materskej škole.
Adaptácia je u každého dieťaťa výlučne individuálna záležitosť, dĺžka adaptácie dieťaťa závisí od osobitostí každého z nich, jeho schopnosti prispôsobiť sa novým podmienkam, odpútať sa od rodičov.

ms-hlinik-email-info


podporujeme-unicef

prazdniny

pre-rodicov

PRIPRAVUJEME

PRE VAŠE DETI

Dozvedieť sa viac

AKTUÁLNE

INFORMÁCIE

Dozvedieť sa viac

PODPORTE

NAŠU ŠKOLU

Dozvedieť sa viac

TLAČIVÁ

DOKUMENTY

Dozvedieť sa viac