Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny riaditeľky MŠ:
denne v čase od 11.30 do 12.30 hod., v prípade potreby podľa dohody.

Konzultácie s pedagogickými zamestnancami
Rodičia, resp. zákonní zástupcovia detí,  majú možnosť konzultovať s pedagogickými zamestnancami v čase konzultačných hodín,  v čase podľa vzájomnej dohody a na triednických schôdzkach.

Konzultácie sú spravidla ústne, avšak pokiaľ rodič prejaví záujem, vyhotoví sa aj písomný záznam; rovnako sa písomný záznam vyhotovuje aj vtedy, ak pedagogický zamestnanec opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý bol rodič v predchádzajúcom čase upozornený. Pedagogickí zamestnanci okrem konzultácií môžu rodičom odporúčať pedagogickú literatúru, školenia a iné vhodné informácie z oblasti pedagogického pôsobenia na dieťa.


Konzultačné hodiny triednej učiteľky 1. triedy:
Párny týždeň pondelok, v čase od 13.00 hod do 15.00 hod.


Konzultačné hodiny triednej učiteľky 2. triedy:
Párny týždeň pondelok, v čase od 12.30 hod do 14.30 hod.

ms-hlinik-email-info


podporujeme-unicef

prazdniny

pre-rodicov

PRIPRAVUJEME

PRE VAŠE DETI

Dozvedieť sa viac

AKTUÁLNE

INFORMÁCIE

Dozvedieť sa viac

PODPORTE

NAŠU ŠKOLU

Dozvedieť sa viac

TLAČIVÁ

DOKUMENTY

Dozvedieť sa viac