ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

Prevádzka Materskej školy v školskom roku začína 2. septembra 2019. Prevádzka je od 6.30 do 16.00 hodiny. Deti priveďte do triedy najneskôr do 8.00 hodiny. V prípade neprítomnosti dieťa odhláste na telefónnom čísle 041/5533781. Viac informácií k začiatku školského roka nájdete v sekcii Info pre rodičov a na prvom Rodičovskom združení, ktoré sa bude konať 5.9.2019 o 15.00 hodine.

Tešíme sa na Vás.

ROZHODNUTIA O PRIJATÍ / NEPRIJATÍ PREVZATIE

Vážení rodičia,

ROZHODNUTIA o prijatí/neprijatí dieťaťa si môžete prevziať osobne v Materskej škole dňa 20. júna 2019, v čase od 7.30 do 15.30 hodiny.

Na prevzatie rozhodnutia je potrebný občiansky preukaz rodiča/zákonného zástupcu, ktorý rozhodnutie preberá.

INFORMÁCIA PRE RODIČOV

Riaditeľstvo Materskej školy v Hliníku nad Váhom oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020 je ukončený!

Ďakujeme za pochopenie.

HLASUJTE / ŠKÔLKARSKY VODIČÁK

Vážení rodičia, priatelia školy a každý, kto rád pomáha a zapája sa do správnych vecí!


Touto cestou Vás my, pedagógovia a deti Materskej školy v Hliníku nad Váhom, Bytča, žiadame o podporu pri hlasovaní za náš projekt ŠKÔLKARSKY VODIČÁK, pomocou ktorého chceme získať peniaze grantovej nadácie Slovenskej sporiteľne na vybudovanie školského dopravného ihriska.

Do hlasovania sa môže zapojiť každý, kto vlastní telefónne číslo, z ktorého je potrebné zaslať SMS v tvare: HLAS(medzera)911 na číslo 0902 020 292. Z jedného čísla sa dá poslať len jeden hlas a hlasovať je možné do 31.1.2019.

Prosíme Vás o Váš hlas, vopred  ďakujeme za spoluprácu a veríme, že spoločnými silami to získame.

HLASUJTE ZA NAŠU ŠKÔLKU

Vážení rodičia, priatelia školy a každý, kto rád pomáha a zapája sa do správnych vecí!


Touto cestou Vás my, pedagógovia a deti Materskej školy v Hliníku nad Váhom, Bytča (Žilinský kraj), žiadame o podporu pri hlasovaní za náš projekt U ZVEDAVEJ STRAKY, pomocou ktorého chceme získať peniaze grantovej nadácie na inovovanie našej školskej záhrady. Posúdením odbornej komisie Nadácie VÚB sme sa dostali do úzkeho výberu a teraz záleží na tom, koľko hlasov náš projekt získa. Do hlasovania sa môže zapojiť každý, kto vlastní telefónne číslo, na ktoré mu po vyžiadaní príde kód. Ten sa následne zadáva pri hlasovaní za náš projekt. Hlasovanie nie je spoplatnené.

TU HLASUJTE!

Prosíme Vás o Váš hlas, vopred  ďakujeme za spoluprácu a veríme, že spoločnými silami to získame.

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

Prevádzka MŠ v školskom roku 2018/19 začína v pondelok  3. septembra 2018. Prevádzka MŠ je od 6.30 do 16.00 hodiny. Dieťa priveďte do triedy najneskôr do 8:00 hod. V prípade neprítomnosti ho odhláste osobne alebo telefonicky na telefónnom čísle MŠ: 041/553 37 81. Viac informácii nájdete v Info pre rodičov.

DEŇ MATIEK

"Mama je slnko so zlatým vlasom. Malé slniečko - to zase ja som. Preto sa na svete krásne máme. Mne svieti mama, a ja mame."

Milé mamičky, babičky,

pri príležitosti DŇA MATIEK Vás srdečne pozývame na slávnostné vystúpenie detí, ktoré sa uskutoční 11.5.2018 v piatok vo Včielkovej triede o 15.00 hodine a v Žirafkovej triede o 15.30 hodine.

Tešíme sa na Vás :-)

PREVZATIE ROZHODNUTÍ

Milí rodičia,rozhodnutia o prijatí/ neprijatí do MŠ si môžete prevziať 30. a 31.5. 2018 v čase:

30.5.2018 od 8.00 do 16.00 hodiny, 31.5.2018 od 8.00 do 13.00 hodiny.

Potrebné je priniesť si občianský preukaz.

ZÁPIS DETÍ / OZNAM

Riaditeľstvo Materskej školy v Hliníku nad Váhom oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne od 1.5.2018 do 15.5. 2018 v pracovných dňoch, v čase od 7,30 hod. do16,00 hod. v budove Materskej školy. V tomto čase môžete doručiť žiadosť do MŠ osobne do rúk riaditeľky, v čase jej neprítomnosti do rúk prítomnej učiteľky . Žiadosť môžete poslať aj poštou spolu so všetkými náležitosťami, ktoré je potrebné k žiadosti priložiť.

Deti predškolského veku sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.

Rodič napíše vlastnú žiadosť, alebo si môže tlačivo na vyplnenie žiadosti prevziať v materskej škole od 23. 4. 2018, alebo stiahnuť na webovej stránke školy www.mshlinik.sk v sekcii Tlačivá, dokumenty.

Pri prijímaní detí sa postupuje v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole:


Prednostne sa prijímajú deti:

ktoré dovŕšili piaty rok veku,

deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Pri prijímaní ďalších detí bude riaditeľka postupovať podľa nasledovných kritérií:

deti, ktoré majú pre zaradenie do kolektívu odporúčanie lekára (je potrebné priložiť k žiadosti, alebo lekár napíše na žiadosť do MŠ),

podľa veku – postupne podľa dátumov narodenia detí (od starších k mladším).

Ďalšie články...

  1. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

ms-hlinik-email-info


podporujeme-unicef

prazdniny

pre-rodicov

PRIPRAVUJEME

PRE VAŠE DETI

Dozvedieť sa viac

AKTUÁLNE

INFORMÁCIE

Dozvedieť sa viac

PODPORTE

NAŠU ŠKOLU

Dozvedieť sa viac

TLAČIVÁ

DOKUMENTY

Dozvedieť sa viac