DEŇ MATIEK

"Mama je slnko so zlatým vlasom. Malé slniečko - to zase ja som. Preto sa na svete krásne máme. Mne svieti mama, a ja mame."

Milé mamičky, babičky,

pri príležitosti DŇA MATIEK Vás srdečne pozývame na slávnostné vystúpenie detí, ktoré sa uskutoční 11.5.2018 v piatok vo Včielkovej triede o 15.00 hodine a v Žirafkovej triede o 15.30 hodine.

Tešíme sa na Vás :-)

ZÁPIS DETÍ / OZNAM

Riaditeľstvo Materskej školy v Hliníku nad Váhom oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne od 1.5.2018 do 15.5. 2018 v pracovných dňoch, v čase od 7,30 hod. do16,00 hod. v budove Materskej školy. V tomto čase môžete doručiť žiadosť do MŠ osobne do rúk riaditeľky, v čase jej neprítomnosti do rúk prítomnej učiteľky . Žiadosť môžete poslať aj poštou spolu so všetkými náležitosťami, ktoré je potrebné k žiadosti priložiť.

Deti predškolského veku sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.

Rodič napíše vlastnú žiadosť, alebo si môže tlačivo na vyplnenie žiadosti prevziať v materskej škole od 23. 4. 2018, alebo stiahnuť na webovej stránke školy www.mshlinik.sk v sekcii Tlačivá, dokumenty.

Pri prijímaní detí sa postupuje v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole:


Prednostne sa prijímajú deti:

ktoré dovŕšili piaty rok veku,

deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Pri prijímaní ďalších detí bude riaditeľka postupovať podľa nasledovných kritérií:

deti, ktoré majú pre zaradenie do kolektívu odporúčanie lekára (je potrebné priložiť k žiadosti, alebo lekár napíše na žiadosť do MŠ),

podľa veku – postupne podľa dátumov narodenia detí (od starších k mladším).

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

"Z dúhovej škôlky veselý vláčik letí, nasadajte doňho deti! Doviezť sa  ním priamo k nám - zahrať sa a potešiť sa, pozrieť, či sa darí nám!"

Kedy?   10. mája 2018 od 8.00 do 11.30 hodiny

Deň je zameraný na spoznávanie priestorov Materskej školy, prezentáciu činností v MŠ a zapojenie sa nových detí do dopoludňajších činností detí v MŠ.

Tešíme sa na Vás!

ms-hlinik-email-info


podporujeme-unicef

prazdniny

pre-rodicov

PRIPRAVUJEME

PRE VAŠE DETI

Dozvedieť sa viac

AKTUÁLNE

INFORMÁCIE

Dozvedieť sa viac

PODPORTE

NAŠU ŠKOLU

Dozvedieť sa viac

TLAČIVÁ

DOKUMENTY

Dozvedieť sa viac