OZNAM

V súvislosti s epidemiologickou situáciou na Slovensku a opatreniami na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, pristupujeme k nasledovným opatreniam:

  • s okamžitou platnosťou rušíme všetky plánované školské akcie až do odvolania,
  • do Materskej školy nebudú prijímané deti s prejavmi akýchkoľvek príznakov ochorení dýchacích ciest – nádcha, kašeľ, zvýšená teplota, horúčka,
  • v prípade akéhokoľvek prejavu choroby bude dieťa okamžite vrátené domov.

DÔRAZNE APELUJEME na rodičov, aby v záujme ochrany zdravia detí:

  • nevodili do MŠ choré deti,
  • každé ráno, pred odchodom do MŠ kontrolovali deťom teplotu, v prípade jej zvýšenia nechali dieťa doma,
  • informovali triedne učiteľky o tom, ak niektoré z telefónnych čísel, ktoré ste uviedli v septembri pre naliehavý prípad nefunguje, alebo  na ňom nie ste okamžite zastihnuteľní, poskytnite iné telefónne číslo,
  • dodržiavali všeobecné preventívne ochranné opatrenia a viedli k tomu aj svoje deti,
  • dodržiavali odporúčania vydané MZ SR a ÚVZ SR.

Tieto opatrenia sú vydané z dôvodu ochrany zdravia našich detí a tiež neohrozovania a neoslabovania ich imunity prítomnosťou chorých detí pri výchovno-vzdelávacom procese.

V prípade, že by došlo k prerušeniu prevádzky MŠ, budete o tejto skutočnosti včas informovaní.

Uvedené opatrenia sú záväzné pre všetkých zamestnancov a rodičov detí navštevujúcich MŠ a sú platné do odvolania.

ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Oznamujeme rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/21  sa bude konať v mesiaci máj.
Presný termín prijímania žiadostí, a tiež podmienky prijímania budú zverejnené v mesiaci apríl 2020.

Ďakujeme.

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

Prevádzka Materskej školy v školskom roku začína 2. septembra 2019. Prevádzka je od 6.30 do 16.00 hodiny. Deti priveďte do triedy najneskôr do 8.00 hodiny. V prípade neprítomnosti dieťa odhláste na telefónnom čísle 041/5533781. Viac informácií k začiatku školského roka nájdete v sekcii Info pre rodičov a na prvom Rodičovskom združení, ktoré sa bude konať 5.9.2019 o 15.00 hodine.

Tešíme sa na Vás.

ROZHODNUTIA O PRIJATÍ / NEPRIJATÍ PREVZATIE

Vážení rodičia,

ROZHODNUTIA o prijatí/neprijatí dieťaťa si môžete prevziať osobne v Materskej škole dňa 20. júna 2019, v čase od 7.30 do 15.30 hodiny.

Na prevzatie rozhodnutia je potrebný občiansky preukaz rodiča/zákonného zástupcu, ktorý rozhodnutie preberá.

INFORMÁCIA PRE RODIČOV

Riaditeľstvo Materskej školy v Hliníku nad Váhom oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020 je ukončený!

Ďakujeme za pochopenie.

HLASUJTE / ŠKÔLKARSKY VODIČÁK

Vážení rodičia, priatelia školy a každý, kto rád pomáha a zapája sa do správnych vecí!


Touto cestou Vás my, pedagógovia a deti Materskej školy v Hliníku nad Váhom, Bytča, žiadame o podporu pri hlasovaní za náš projekt ŠKÔLKARSKY VODIČÁK, pomocou ktorého chceme získať peniaze grantovej nadácie Slovenskej sporiteľne na vybudovanie školského dopravného ihriska.

Do hlasovania sa môže zapojiť každý, kto vlastní telefónne číslo, z ktorého je potrebné zaslať SMS v tvare: HLAS(medzera)911 na číslo 0902 020 292. Z jedného čísla sa dá poslať len jeden hlas a hlasovať je možné do 31.1.2019.

Prosíme Vás o Váš hlas, vopred  ďakujeme za spoluprácu a veríme, že spoločnými silami to získame.

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

Prevádzka MŠ v školskom roku 2018/19 začína v pondelok  3. septembra 2018. Prevádzka MŠ je od 6.30 do 16.00 hodiny. Dieťa priveďte do triedy najneskôr do 8:00 hod. V prípade neprítomnosti ho odhláste osobne alebo telefonicky na telefónnom čísle MŠ: 041/553 37 81. Viac informácii nájdete v Info pre rodičov.

HLASUJTE ZA NAŠU ŠKÔLKU

Vážení rodičia, priatelia školy a každý, kto rád pomáha a zapája sa do správnych vecí!


Touto cestou Vás my, pedagógovia a deti Materskej školy v Hliníku nad Váhom, Bytča (Žilinský kraj), žiadame o podporu pri hlasovaní za náš projekt U ZVEDAVEJ STRAKY, pomocou ktorého chceme získať peniaze grantovej nadácie na inovovanie našej školskej záhrady. Posúdením odbornej komisie Nadácie VÚB sme sa dostali do úzkeho výberu a teraz záleží na tom, koľko hlasov náš projekt získa. Do hlasovania sa môže zapojiť každý, kto vlastní telefónne číslo, na ktoré mu po vyžiadaní príde kód. Ten sa následne zadáva pri hlasovaní za náš projekt. Hlasovanie nie je spoplatnené.

TU HLASUJTE!

Prosíme Vás o Váš hlas, vopred  ďakujeme za spoluprácu a veríme, že spoločnými silami to získame.

PREVZATIE ROZHODNUTÍ

Milí rodičia,rozhodnutia o prijatí/ neprijatí do MŠ si môžete prevziať 30. a 31.5. 2018 v čase:

30.5.2018 od 8.00 do 16.00 hodiny, 31.5.2018 od 8.00 do 13.00 hodiny.

Potrebné je priniesť si občianský preukaz.

ms-hlinik-email-info


podporujeme-unicef

prazdniny

pre-rodicov

PRIPRAVUJEME

PRE VAŠE DETI

Dozvedieť sa viac

AKTUÁLNE

INFORMÁCIE

Dozvedieť sa viac

PODPORTE

NAŠU ŠKOLU

Dozvedieť sa viac

TLAČIVÁ

DOKUMENTY

Dozvedieť sa viac